SIRtec GmbH – výrobce portálových frézovacích center Mattec

Portálová frézovací centra Mattec jsou plánována, konstruována a vyrobena v Německu.

Díky tomu, že celá výroba probíhá ve firmě SIRtec GmbH, jsme schopni pružně reagovat na přání zákazníka a přizpůsobit se rychle místním podmínkám.

Díky tomu může být zaručena vysoká kontrola kvality a neustálý vývoj.

Obráběcí stroje jsou od samého začátku hlavním bodem podnikání naší společnosti.

V prvních letech, po založení v roce 1998, šlo především o přestavby a modernizace obráběcích strojů.

V důsledku požadavků zákazníků a na základě inovativních myšlenek firmy SIRtec GmbH jsme běhěm uplynulých let přesunuli náš hlavní bod činnosti do oblasti výroby strojů.

V současné době společnost vyvíjí a vyrábí portálová frézovací centra s obchodním označením Mattec – Made in Germany.

Cíl je ...

se sérií portálových frézovacích center Mattec od naší společnosti, Vám nabízet zařízení pro obrábění velkých dílců, která mohou být speciálně přizpůsobena na místní požadavky.

Mnoholetým servisním službám v oblasti obráběcích strojů vděčí Sirtec GmbH za mnoho získaných zkušeností a poznatků. To vytváří optimální základ pro vývoj vysoce kvalitních portálových frézovacích center Mattec.

Aktivní komunikace

U SIRtec je zákazník na prvním místě.

To znamená: být v neustálém kontaktu, předávat informace a spolupracovat na řešení problémů.

Jako společnost vedená majitelem, vidí SIRtec-tým svoji práci z osobního hlediska.

Spolehlivý partner

SIRtec spolupracuje mnoho let s vybranými partnery a dodavateli, kteří jsou na profesionální úrovni.

Tím se stává společnost cenově zajímavá a je schopná perfektně splňovat standard kvality a dodržovat stanovené termíny.

Právě tak je SIRtec GmbH profesionálním partnerem i pro své zákazníky

.