• Portálová frézovací centra Mattec - koncepce stroje
  • Portálová frézovací centra Mattec - koncepce stroje
  • Portálová frézovací centra Mattec - koncepce stroje
  • Portálová frézovací centra Mattec - koncepce stroje

Portálová frézovací centra

Podle přání konfigurovatelná portálová frézovací centra pro 5-ti stranné obrábění velkých dílců

Portálová frézovací centra Mattec jsou založená na modulové konstrukci.

To Vám poskytne individuální konfiguraci vyladěnou na míru Vaším potřebám a místním podmínkám. Tím je dosaženo nejvyššího stupně flexibility ve velikosti zařízení a možnostech jeho vybavení. Díky tomu může být portálové frézovací centrum Mattec integrované v téměř jakékoli výrobě.

U portálových frézovacích center Mattec je průchodnost portálu zároveň šířkou obrábění. To znamená, že obrobek i o maximální šířce může být obráběn bočně. Použitím křížového suportu v ose Z je možné obrábět vysoké dílce, protože frézovací hlava může vyjet výš, než je spodní hrana vedení osy Z.

Portálová frézovazí centra Mattec se vyznačují vysokou stabilitou a kvalitou. Žádné geometrické nepřesnosti nejsou kompenzovány řídícím systémem, používáme stabilní konstrukce s možností mechanického seřízení, například dorovnání příčné osy do správné polohy.

Preciznost portálových frézovazích center Mattec je šitá na míru požadavkům zákazníka tak, aby se dosáhlo optimálních výsledků.

Díky předepnutému hřebenovému převodu v ose X nejsou přímá odměřování nepostradatelná, protože bezvůlovým pohonem a odměřováním v servomotoru je dosaženo opakované přesnosti polohování +/-0,010. Jako opce může být nainstalované přímé odměřování.

Digitální AC-servopohony umožňují rychloposuvy až 30 m/min.
K pojezdu os je použité valivé válečkové vedení.
K posuvům os je použitý bezvůlový hřebenový převod se šikmým ozubením nebo kuličkový šroub s předepnutou matkou s vymezenou vůlí. U výběru převodu je brán ohled na typ osy a její velikost rozjezdu.

Portálová frézovací centra Mattec jsou vybavená centrálním mazáním pro vedení, kuličkové šrouby a hřebenové převody.

Produktová řada Mattec

Koncepce stroje

  • pevný pracovní stůl stroje s pojezdem gantry-portálu ve směru X
  • uzavřená upínací plocha s T-drážkami
  • automatické odstraňování třísek pomocí integrovaného dopravníku
  • pojízdná plošina obsluhy s integrovaným ovládacím panelem
  • skříňový rozváděč umístěný na portálu stroje
  • možnost přímého i nepřímého odměřování Heidenhain

Realizovatelné rozjezdy

X = 5.000 – 80.000 mm
Y = 1.000 – 5.000 mm
Z = 1.000 – 1.600 mm

Rychloposuv

Osa X a Y = 25 m/min.
Osa Z = 20 m/min.

Details

Date
15.05.2015
Client
Client
Mattec tschechisch | Portálová frézovací centra
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-2925 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive cookies-not-set wpb-js-composer js-comp-ver-6.1 vc_responsive"